x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:5g713g.com    

时间 速度

检测时间:2020-09-17 00:42:05

<
广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 183个点 8 41 14个独立IP 2个独立节点 有非200状态 4.025s 0.157s 0.646s 2.098s 文件不一致 文件不一致 447.588KB/s  
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 美国加利福尼亚圣何塞 200 10.001s 0.098s 0.473s 0.307621s 15.706KB 15.706KB 51.057KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 美国加利福尼亚圣何塞 200 10.001s 0.023s 0.216s 7.500940s 63.69KB 63.69KB 8.491KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 德国 200 10.001s 0.018s 0.234s 7.538060s 447.618KB 447.618KB 59.381KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 德国 200 10.001s 0.044s 0.273s 6.798924s 375.372KB 375.372KB 55.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 德国 200 10s 0.315s 0.623s 7.326748s 447.603KB 447.603KB 61.092KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 德国 200 10s 0.035s 7.716s 1.310590s 271.636KB 271.636KB 207.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 德国 200 10s 0.026s 3.214s 2.002242s 79.69KB 79.69KB 39.801KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 德国 200 10s 0.041s 0.23s 7.804363s 367.619KB 367.619KB 47.104KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市电信 电信 广东 德国 200 9.999s 3.474s 4.151s 1.257944s 127.675KB 127.675KB 101.495KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市电信 电信 内蒙古 德国 200 9.999s 0.02s 2.373s 6.544864s 447.617KB 447.617KB 68.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 德国 200 9.997s 0.02s 2.749s 1.404726s 79.69KB 79.69KB 56.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 德国 0 9.705s 0.015s 7.789s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 美国加利福尼亚圣何塞 200 9.537s 0.215s 1.712s 0.959588s 31.698KB 31.698KB 33.033KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市电信 电信 河南 德国 200 9.537s 0.023s 0.217s 5.771955s 458.075KB 458.075KB 79.362KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 德国 200 9.476s 0.01s 5.429s 0.001231s 15.706KB 15.706KB 12.46MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 德国 200 9.384s 0.007s 0.177s 7.908456s 444.609KB 444.609KB 56.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 德国 200 9.326s 0.207s 0.617s 6.977569s 458.075KB 458.075KB 65.65KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 德国 200 9.238s 0.038s 1.224s 2.410280s 490.379KB 490.379KB 203.453KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 德国 200 9.166s 0.036s 0.206s 7.453805s 458.075KB 458.075KB 61.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃张掖市移动 移动 甘肃 德国 200 9.143s 0.054s 0.249s 7.834140s 458.075KB 458.075KB 58.472KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市电信 电信 广东 德国 0 9.028s 0.009s 8.824s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 德国 200 8.942s 0.13s 0.364s 7.668607s 458.075KB 458.075KB 59.734KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 德国 200 8.872s 0.023s 2.658s 3.920403s 490.379KB 490.379KB 125.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 德国 200 8.7s 0.015s 1.222s 5.367979s 458.075KB 458.075KB 85.335KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig